مفتخر به دریافت لوح های سپاس و تقدیر و حکم های قهرمانی

  • اداره کل تربیت بدنی استان تهران
  • اداره تربیت بدنی استان البرز
  • اداره ورزش و جوانان استان البرز
  • فدراسیون سواکاری
  • فرمانده انتظامی استان البرز
  • فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ
  • فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ
  • کمیته امداد اما خمینی (ره) هشتگرد