بوفه و رستوران دهکده ورزشی

بوفه و رستوان دهکده ورزشی چهار باغ ، محلی آرام ، شاد و دلنشین برای بازدیدکنندگان و اعضای دهکده می باشد