جاده تندرستی کرج
پیاده روی در مکانی دل انگیز
جاده تندرستی

دهکده ورزشی بخشی از فضای خود را برای این منظور اختصاص داده است. شما میتوانید از چشم انداز زیبا و آرامش وصف ناپذیر مسیر تندرستی این مجموعه لذت برده و به ما امید و انرژی بیشتر برای ارائه خدمات بهتر دهید. جاده تندرستی کیلومتر بندی شده با شعارهای ورزشی دوست و همراه همیشگی شما در مسیر خود مراقبتی و پیشگیری از بیماری ها است