مانژ سوارکاری
مکانی مناسب برای دوستداران سوارکاری
مانژ سوارکاری و اسطبل

در این مجموعه باکس هایی با ابعاد وسیع جهت نگهداری و رسیدگی اسب ها با قابلیت جابجایی هوا و دمای مناسب وجود دارد. رسیدگی های درمانی توسط کادر مجرب پزشکی جهت نگهداری اسب بصورت مداوم و همچنین رسیدگی های غذایی مناسب توسط کارشناسان خبره در این زمینه صورت می پذیرد. که شرایط مطلوبی را برای اسب ها فراهم میسازد.

این مجموعه دارای مانژهای سرپوشیده ، سرباز و محیط گشت بسیار زیبا و وسیع در داخل مجموعه می باشد. همچنین امکان آموزش سوارکاری و پرش از روی موانع، تحت نظر مربی کارآزموده در این مجموعه برای علاقمندان فراهم شده است