زمین بسکتبال و والیبال
زمین چند منظوره
زمین بسکتبال و والیبال و بدمینتون

در این مجموعه زمینهای مجزا و روباز جهت استفاده در رشته های ورزشی بسکتبال، والیبال وسالن بدمینتون وجود دارد که شما میتوانید در هوای پاک و به دور از آلودگیهای زیست محیطی از آن لذت ببرید.

این مجموعه شامل 3 زمین مجزا جهت برگزاری ورزش های بسکتبال و والیبال و بدمینتون می باشد.