سالن های چند منظوره
سالن چند منظوره سرپوشیده

سالن سرپوشیده چند منظوره مورد استفاده رشته های مختلف ورزشی تنیس، فوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال، بدمینتون و سایر رشته های ورزشی جهت استفاده علاقه مندان آماده می باشد.